Ädelmetaller

Ädelmetaller, vad är det?

Ädelmetaller eller ädla metaller är sällsynta, naturligt förekommande metalliska kemiska element med ett högt ekonomiskt värde. Ädelmetallers höga värde har att göra med en rad faktorer som deras sällsynthet, användning inom industri, skydd mot inflation och att de genom historien fungerat som en värdebevarare. De populäraste ädelmetallerna för investerare är guld, silver och platina. Guld, silver, platina, och palladium har även varsin ISO 4217 valutakod.
Kemiskt tenderar ädelmetallerna att vara mindre reaktiva än de flesta ämnen. De är vanligtvis formbara och har en hög glans. Historiskt sett har ädelmetaller varit viktiga som
valuta, men betraktas nu främst som investeringar och industriella råvaror.

  • Ädelmetaller är sällsynta råvaror som länge värdesatts av investerare.
  • De har historiskt använts som grund för pengar, men handlas främst idag som ett sätt att diversifiera sin investeringsportfölj, för att skydda mot inflation och marknadsrisk.
  • Handlare och investerare kan köpa ädelmetaller genom flera mekanismer t.ex. genom att äga fysiska ädelmetaller, mynt, tackor eller smycken.
  • Det finns många fler ädla metaller än guld, silver och platina. Att investera i dem är dock riskabelt på grund av brist på verklig tillämpning och likviditet. 
  • Intresset för investeringar i ädelmetaller har ökat på grund av att en del av metallerna används i avancerad elektronik.

De mest kända ädelmetallerna är de myntmetaller som är guld (Au) och silver (Ag). Även om båda har industriellt bruk är de bättre kända för sina användningsområden i smycken, mynt och tackor. Andra ädelmetaller inkluderar platinagruppens metaller: rutenium (Ru), rodium (Rh), palladium (Pd), osmium (Os), iridium (Ir), och platina (Pt), varav platina är den mest omsatta. Utöver dessa finns även rhenium (Re), koppar (Cu) och kvicksilver (Hg). Efterfrågan på ädelmetaller drivs inte bara av deras praktiska användning utan också av deras roll som investeringar och värdebevaring. Historiskt sett har ädelmetaller haft mycket högre priser än vanliga industrimetaller.

Aluminium, ädelmetallen som blev vanlig. Aluminium tillhörde tidigare gruppen av ädla metaller, även fast grundämnet är det tredje vanligaste grundämnet och den vanligaste metallen i jordskorpan, så var den tidigare oerhört svårt att utvinna från dess olika icke-metalliska malmer. De stora kostnaderna kopplade till att förädla metallen gjorde att det tidigare i historien fanns mindre mängd rent aluminium än guld och att det vi idag använder till vanliga läskburkar på den tiden var mer värt än guld. Napoleon III:s viktigaste gäster fick till exempel aluminiumbestick medans de mindre värdiga fick äta med silver.
Från att ha varit mer värt än guld på mitten av 1800-talet blev gryningen på kommersiell elproduktion 1882 början på prisfallet för aluminium. År 1884 när den pyramidformade slutstenen i Washingtonmonumentet gjuts bestående av 100 oz rent aluminium hade det redan sjunkit till att vara värt lika mycket som silver. Uppfinningen av Hall-Héroult-processen 1886 blir dödsstöten för aluminium och leder till att priset sjunker avsevärt på väldigt kort tid.

Köpa ädelmetaller? Sälja Ädelmetaller?

Du kan enkelt köpa och sälja ädelmetaller hos oss, vare sig det är guld, silver eller platina. Vi säljer allt från små guldprodukter på några gram och ända upp till ett kilo. Detsamma gäller silver och platina.
Om du är ute efter något som vi inte har på hemsidan kan du alltid kontakta oss enkelt via mejl eller telefon. Vi har även möjlighet att mötas upp på Östermalm i Stockholm om du föredrar det personliga mötet.
Vi skickar alltid era köp med försäkrad post och det går även att hämta upp i Stockholm eller sälja på plats för dem som föredrar det över att posta.