Guldnyheter

Blandade nyheter om guld, silver och ekonomi

Artiklarna är av rent underhållsvärde och ska inte tolkas som investeringsråd. Capitaurum tar inget ansvar för innehåll eller felaktigheter.
Vi rekommenderar alla att göra en egen grundlig analys av hur guldpriset/silverpriset och övriga marknader fungerar och rör sig. Du kan bland annat se guldpriset i dollar, svenska kronor och euro på våra Gulddiagram.
Artiklarna är nästan uteslutande på engelska och för dig som vill läsa på svenska eller annat språk, så går det använda sig av t.ex. Google translate.